20 март 2018 г.

Имената на тракийските богове

Преди повече от век, американският автор Игнейшъс Донъли в книгата си "Атлантида" казва, че последното което ще забравят хората, са имената на техните богове.
Да видим дали това е наистина така, като разгледаме имената на някои от най-почитаните тракийски божества.
Богинята Семела се смята за трако-фригийска богиня, майка на Дионис (Бакх), персонификация на земята и земните недра. Там синът й временно почива и отново се появява.
Името Семела (Семеле) се свързва почти без изключение от учените с фригийското Zemelo - "майка-земя". То съответства и на староб. Землia, лит. и латв. Zeme, руското Земля и т.н. Така виждаме че една от най-сакралните думи - Земя (Земля) за всеки един народ, е записана по същия начин, разбира се минала през старогръцка транскрибция, още във вековете преди новата ера - Семела - Земела - Земля.


Името на още един широко почитан трако-фригийски бог ни показва същото. Това е Сабазий - според повечето древните автори персонификация на Дионис (Бакх). Името е записвано в древността като Сабази или Сабади. Това име добре се обяснява с общоиндоевроп. Suobhodhio-s , идентично със старобълг. дума "свободь" - свободен. Това тълкуване на практика се затвърждава до непоклатимост от епитета Елевтерос, което идва от гръцки и ще рече "Свободен". В този смисъл, най-известният латинският епитет на Бог Дионис е Либер, което ще рече същото - "Свободен". Така виждаме че трако-фригийското имет Сабази или по-правилно Сабади, отговаря точно на днешното българско Свободен (или Освобождаващ).


Бог Дионис се появява най-късно, т.е. е включен най-късно в пантеона на олимпийските богове. Показателни са както самото му име, така и различните му епитети - Сабади (Либер, Елевтерос), Загрей, Бакхус и др. Бакх (Бакхус) е името, с което той е популярен в Западна Европа. Оттам идва и думите вакханка, вакханалия и т.н. във връзка с празненствата в чест на бога. От името Бакх, в средата на трако-скитските народи най- вероятно възниква и самото понятие Бог (Бога, Биг, Бох).
Името Дионис (Теос - Бог на старогръцки), също става нарицателно за Бог изобщо като понятие. Може да направим едно предположение че името произлиза от Дивонис - т.е. от Дева, Дива, което пък се разпространява като понятие чак до днешна Индия. Името Дивонис - Див (Дев) без съмнение е свързано с оргиастичните мистерии в чест на Бога, които са правили силно впечатление в древността у древните римляни и гърци, както отбелязахме, не случайно думата "вакханалия", произлизаща от Бакх-Вакх, е придобила широкоизвестното си днес значение.
7 март 2018 г.

Тракийският език

Данни и сведения за езика на нашите предци траките, са сравнително ограничени, но все пак достатъчни, за да направим едно конкретно заключение върху тракийския език.
От територията на България, разполагаме с два сравнително дълги надписа (около 60 букви) на тракийски език - Езеровски и Кьолменски надпис.
Разполагаме и с по кратки надписи върху съдове, пръстени, стени на гробници и т.н. Има и няколко по-дълги надписа на тракийски език от остров Самотраки, а вероятно и от други светилища.
Отделно от това разполагаме с десетки, т.нар. глоси - тракийски думи, записани от гръцки и латински автори в различни техни произведения, по най-различен повод. Ако към тези глоси, прибавим и дакийските такива, както и македонските, фригийските и т.н., т.е. сродни на тракийския езици, се получават няколко стотици думи.
Към всичко това прибавяме и имена на реки, планини, села и градове, от тракийско време, както и имена на богове и герои, заедно с техните многобройни епитети и т.н. и т.н. След всичко това се получават между 1000 и 3000 думи, запазени от езика на траките или по-точно казано от неговите многобройни говори и диалекти.
За тези, които не познават темата за тракийския език, правя и обобщение като човек, който от години се занимава с тази тема.
Всички данни и запазени думи показват, че тракийският език е бил много близък до старобългарския език. Т.е. тракийският език е много близък до това, което днес познаваме като старобългарски или старославянски език, съответно и до езиците като български, сръбски, украйнски, руски, чешки и т.н.
Обобщаващо казано, езикът който говорим днес, се говори по нашите земи поне от 5 хилядолетия, а вероятно и повече.

2 март 2018 г.

Турска песен за войната 1877/1878 година

"Алма беше певица. Докторът предложи да изпее Османпашовата песен, модна тогава у турците! И офицерите направиха същата просба.
- Та ние съвсем нищо няма да отберем - каза Беринков.
Дикий Барин каза, че ще превожда, но прибави, че Алма ще се разтъжи.
Туркинята престана да е весела, лицето й стана сериозно, тя наведе черни очи надолу и запя с тънък сребрист глас, но пълен с непостижима меланхолия:

Гидерим, гидерим, валидем,
балканлар тюкенмес,
аркама бакаръм, валидем,
имдат итишмес, огул огул.
Буна рус кавгасъ, дерлер, валидем,
гиден дьонмес, огул, огул.
Пилевня дидиклери, валидем,
бир юфак касаба,
кеселен келлери, валидем,
гилмес хесаба, огул, огул...
Осман паша бизи, валидем,
верди фесада... огул. огул.

(Отивам, отивам, майчице - балкани се не свършват, - гледам назад майчице - помощ не иде. - Това е руска война, майчице - който иде, - не се връща. Називаемият Плевен, майчице - е един малък град. Но на отсечените глави там - няма сметка. - Осман паша, майчице - отдаде ни на гибел...)

Непроницаемо дълбоката скръбност на мотива на тая песен хармонизираше със скръбта на думите й. Това не беше песен, а въздишка на цял народ, победен и унизен в борбата. В това просто, грубо, безхитростно творение на някой неизвестен "шаир" беше изляна душата на една погибающа империя; безнадеждно страдание, тъга безконечна, немощно покорство пред ударите на провидението. Повторките: "валидем" и огул, огул", бяха плач висок, сърцераздирателен, който подчертаваше риданията на мотива с една сила покрътна, изразителност, непредаваема от друг език... Тая песен, пяна сега от цяла Турция (годината на действието е 1879 - бел. моя), беше един вид "На реках вавилонских" на угасналото турско величие... По бузите на Алма се порониха сълзи. Дикий Барин спря обясненията, също почувствувал, че му овлажняват очите. Офицерите нищо не виждаха в простите думи на песента, но арията проникна в душите им и те разбраха всичката поезия, що крияха тия тихи, страстни звукове. Те благодариха на Алма, която се изправи, дигна омбрелката и изложи лицето си на вятъра."

Из романа "Нова земя" 1896 г. от Иван Вазов

1 март 2018 г.

Thracians Bulgarians Slavs

Traditionally the term “Bulgarian history” comprises the period from the year 681 till present. It’s not a short period, but more than 1300 years, full of history and historical events.
Nevertheless the history of the Bulgarian lands, in common, is much longer, generally speaking for about 8000 years of history. That means that the civilization in our lands began approximately 6000 before Christ. That was the time of the initial spread of the Neolithic culture on the Balkan Peninsula. It began shortly after the spread of the Neolithic culture in the Middle East. Some archaeologist even regard the territories of the Balkans, Asia Minor, and the Middle East as a common territory on which the modern civilization began.
The foundation of this process was the domestication of some animals, which we now call domestic animals – sheep, goat, cow, pig, ext., also dog and cat, the horse and so on, and the cultivation of the wheat, oats, vine and fruit plants. Also this process comprised the initial processing of metals – first copper, gold and silver, and then bronze and iron, and also the development of other different crafts.
These all favorable events allowed the population to settle down on one territory, and to grow in number. Also the age limit of the population was raised. That’s how the modern civilization began.
There are some argues how to call the prehistoric population in our lands. Some refer at it as Protothracians other as Thracians. For me, they prehistoric people are the same people that continued to live on that land till the new era, and even further more.
It’s difficult to tell the origin of the word Thracians (in the old sources Thrakes, Thraikes, Thraces, ext). It’s connected sometimes with the word “northern”, but also with the word “’brave” and “bold” in the sense “wild” and “severe”.
The territory inhabited by the Thracians comprised almost all of the Balkan Peninsula, half of Asia Minor, and some other territories. The Thracians consisted of 20 or more major tribes, wearing different names, such as Odrys, Getaes, Tribals, Bessie, Phrygians and so on.
The Thracians lived independent, farming, and breeding animals, venerating there gods, the major of which were Ares (god of war), Dionysius (Bacchus), Hermes, the Great mother (Bendis, Kibela, Semela, Arthemis) and others.
The Thracians first met the great empires, by the time of the Persian empire – 6th -5th century B.C. By that time some independent Thracian kingdoms arose, like the Odrysian kingdom.
A new period for the Balkans begun with the rise of the Roman Empire, and the conquest of the Balkan lands by the Romans. It was a prolonged process, taking more than 300 years. The Roman conquest started from the West, present days Albania, Greece and Macedonia, and continued with subduing the lands of the present day Bulgaria and Serbia, and finally at the time of Emperor Trajan (98 – 117), Dacia, or present day Romania was conquered.
The Roman yoke on the Balkans lasted for more than 600 years. The Romans first retreated from the lands beyond the Danube river in the 3rd century, and at the begging of the 7th century they left the land between the Balkan and the Danube river. By this time the Roman Empire divided in two – West Roman empire, and East Roman empire, called also Byzantine Empire.
At the end of the 5th century the Greek and the roman historians first began to mention the names Slavs (Sclaves) and Bulgarians (Lat. Vulgar, Greek Boulgaroi).
These new names most likely refer to and old European population, such as Scythians and Thracians. The Scythians which lived on an enormous territory north from the Thracians were a kinship of the Thracians, with many in common - culture, worshiped Gods, way of life and so on.
At the end of the 7th century (680/681) the first Bulgarian kingdom was founded. This event took place in the lands of present days North Bulgaria, the land which the Romans called Moesia and Scythia Minor. This land was deserted by the Romans (the Byzantines) a few decades earlier.
The First Bulgarian Kingdom had many big and small collisions with the Romans, in a result spreading its influence and administration further south. By the 9th century the Bulgarian kingdom comprised the bigger part of the Balkans.
Between the 11th and 13th century the Bulgarian lands were once again conquered by the Romans, but then the Second Bulgarian Kingdom arose, between the 13th and the 15th century.
Then all of the Balkans were captured by the Ottomans. The Bulgarians once again lost their independence for about 500 years. In 1878 the Bulgarian lands were liberated from the Ottomans. This liberation started the same way as the founding of the First Bulgarian kingdom and actually also the Second Bulgarian Kingdom. First the lands of the present days North Bulgaria got independence, and then the lands of South Bulgaria and further on. That’s how the Third Bulgarian Kingdom arose.

18 февруари 2018 г.

За разпространение Християнството сред гърците

Г.С. Раковски за разпространение Християнството сред гърците из глава - "Повествователни разборни доказателства, че българите са имали писменост и книжнина преди кръщението преславскаго двора, и че те не се кръстили от гърците, нито св. наше писание е превод от гръцки, и проч."

"Павел е тръгнал заедно с Варнава от Дамаск и в Aнтиохия се отделя от него и заедно със Сила отива по Сирия и Киликия да проповядва Христовата наука, всякоги начинающ проповедта си от своите единородни евреи… Минали през Фригия и Галатската страна (в Мала Азия), без да проповядват. Оттамо минали и Мисия (в Мала Азия) и дошли в Троада. Там Павел видял видение, че някой си мъж македонянин го звал да иде в Македония да ги спаси. От Троада отишли в Само-Тракия – а оттамо във „Филиппусь, ниже ест пьрвий градъ части Македоний”. Там седели няколко дни и проповядвали. И по тях места имало юдейски сонмища (съборища) и Павел от тях е започнал и тамо.
Павел Сила са били запирани (затворени) във Филипи, по поощрението ма юдеите, но после са ги пуснали поради римското гражданство, кое са имали. Оттамо е отишъл Павел с дружината си в Солун, минавш през Амфипол и Аполония, де е имало юдейско съборище, и проповядвал им по обичая си… тамошните братя ги изпроводили нощта оттамо в Берия (Верея), де пак започнали пренията си с юдеите и покръстили много от тях и от язичниците. Юдеите направили и тамо смущение и тъй братята отпустили Павла да иде на Поморието (Морея), а Сила и Тимотей останали тамо. Съпроводниците Павлови го съдружили до Атини и оттамо донесли от него заповест до Сила и Тимотея да идат и тии при него.
Забележка. Всяк види чак кога е отишъл Павел между гърците! А до него време ни един от посланиците (апостолите) не е ходил между им, нити реч се говори за тях! Павел е говорил в съдовището на Ариос Пагос, кое римската власт не беше съвсем уничтожила и кое нямаше някоя си изпълнителна власт. Додето е Павел говорил за божеството въобще, съобразающ се с технаго неведомого бога, тии са го слушали, но щом е казал за възкресението от мъртвих Исусово, тии са почнали да го ругаят и не са щели веки да го слушат. Какъв е успех имало ходенето Павлово в Атина е познато, т.е. че той тамо не е можал, както в Македония, да състави братства – черква, но кръстил е само едно лице. Коя е била причина того ние щем говори по-долу о тому обширно.
От Атини Павел е отишъл в Коринт и тамо е седял няколко време. А то е било в същата повременност, когато Клавдий беше изпъдил юдеите от Рим, от коих е найшал доста тамо и почнал е да им проповяда и да обърне няколко си в християнството. В Коринт са нашли Павла, Сила и Тимотей, дошавши от Македония, и седели тамо лето и месеци шест и успели са доста…
В появлението на християнството кумиропоклонството беше достигнало в най-голямото си заблуждение в Гърция. Във всеки град капищата изобилстваха и във всяко капище кумири безбройни въздигнати славеха се от тогавашните гърци за богове и тържествено им се принасяха жертви въобще от народа и от учените им. Сократ и Платон не са били изключени от това заблуждение със сичката им мъдрост, коя им се отдава. Тии же многажди са жертвували тем ръкотворним богам! Множество жреци и служители по капищата живееха и препитаваха се от това кумирско богослужение. А кумиротворителите търгуваха и печелеха от това художество и хранеха множество семейства, както и търговците, които донасяха мраморите, и человеците, които ги изкопаваха от земята и проч. Може се каза, че повечето от гърците живееха от това занятие. Освен тия приуготовителите за празниците и сборищата, които са творили в чест и слава тям богам, изпровождаемите ежегодишно пълномошни поклоници по Делфийкий храм и другаде, приносите от гадалищата, чрез които лъстяха и вънкашните околошни народи да им приносят сребро и злато и проч. Като съобрази сичките тия человек с местоположението на тогавашната Гърция и с производите й, които е можала да извози, неразвитието в земеделието, ползата же, която е можала да има от вънкашната си търговщина, лесно може да приемне, че почти сичка Гърция е живяла от това кумирослужение, т.е. била е направила нея вяра за оръдие препитания си и умножение народности си…
Средствата же на тогавашната им пропаганда елинизма са били лъжовните гадалища, сборищата и игрите, творими в чест богам, де са се стичали множество богати варвари названи от тях. Там са давали чест гражданства, като им са сплитали лъжовни и мечтайни родословия, че уж тии си теглили родопоколенията от Евмолпа или от Ираклея и проч., лица баснословни. А то е било сичко за парите им! Коринт по развратността си привличал най-много такива богати и който е влизал в него град, мъчно е можал всеки да се възвърне в отечеството си! …
В такова положение е била тогашна Елада, когато е отишъл посланик Павел в Атини и е искал да проповяда Христовата наука.
Всяк здравомислящ человек може да разсъди било ли е възможно да има някой си успех в тях времена Павел с едно ново вероизповедание, каквото е християнството, против толкова лични и общи интереси и против вкоренения от толкова векове фанатизъм народа! … Ето истината защо гърците не приемнаха Христовата наука в тях времена, но много късно, и то се пак чрез евреите."

Из "Ключ болгарскаго язика" 1865 г.

15 февруари 2018 г.

Българи и македонци

Ако ние българите имаме най-близки братя или братовчеди на Балканите, то това са македонците. Мисля по този въпрос няма спор...
Първо, езикът ни е еднакъв и най-вече граматиката. Тази граматика, се различава от граматиката на "славянските" езици. Писано е по този въпрос, а и аз съм писал преди няколко години.
Второ - историята ни е обща, като регион - Балканите, и второ, история с много общи герои, исторически събития и т.н.
Общ е и етническият ни произход, и той е такъв от най-дълбока древност, а не от времето на Средновековието, и това е също важно да се разбере.
И българи и македонци са в основната си част наследници на старото балканско население, от преди Христа, което може да наречем и трако-пеласгийско и илирийско и по още няколко начина...
Това, което ни разделя днес е следното... Първо, безумната теория за тюркско-монголския произход на прабългарите. Тази теория е наистина безумна, защото т.нар. прабългари не са друго, освен роднини на същото това балканско население, живели от северната страна на Дунав. Щом от едни истински траки, скити или славяни историческата наука успя да направи тюрки-алтайци, с далечен азиатски произход, значи в историческата наука всичко е възможно... За съжаление.
Т. нар. прабългари идват от земи, от Северното Черноморие, където още от дълбоката античност живее тракийско (разбирай сродно на балканското) и скитско (разбирай сродно със славянско) население. Така, както части от тракийския етнос в древността се заселват в Мала Азия и по-нататък, достигат чак към Иран и Индия, така се заселва и на север, достигайки чак до Северно море, още в хилядолетието преди новата ера. Този процес продължава и през Античността, повече по политически, отколкото по икономически причини. Това е бягството на големи групи балканско население на север под настъплението на Римската империя на Балканите. Това е дълъг процес който продължава няколко столетя. Имаме подобни примери и през Средновековието и през Възраждането ако щете (например преселването на бесарабските българи в Русия).
По времето на Римската империя много тракийски племена, със своите предводители преминават на северната страна на Дунав, за да запазят независимостта си. А после когато Рим завладява Дакия, бягат и още по на север. Много македонски (трако-македонски) племена правят същото, още през 2 век преди новата ера, генералите и войниците на Персей след поражението от Рим, се оттеглят на север.
Какво се случва през Ранното средновековие? На Балканите се заселват славяни (т.е. северни траки) и прабългари (трако-скити). Славяни се заселват повече в земите на днешна Македония и Гърция, и на днешните Западни Балкани, дори повече отколкото на територията на днешна България. В този смисъл Сърбия, Хърватия, Босна, Словения, са в по-голямата си част славянски държави, въпреки достатъчното наличие на старо илирийско (тракийско) население... Може да се каже, че македонците, освен че са основно представители на старото антично население, са дори малко повече славяни и от нас, българите...
Българите сме също представители основно на старото антично население. А това е все същото трако-илирийско, древнобалканско население.
Причини за конфликт и разделение между българи и македонци няма. Има само исторически и политически недоразумения, които трябва да бъдат изправени...

1 февруари 2018 г.

Прародина - Балканите

Във връзка с произхода на българите, в последните месеци се наблюдава една интересна тенденция. Преди години различните теории и хипотези за произхода на българите бяха като отделни вектори, сочещи в различни посоки, независими едни от други. Един от тези вектори сочеше към Централна Азия и Монголия, друг сочеше към Кавказ, северен и южен, трети Иран и Средна Азия, четвърти към Финландия, пети към Ирландия и т.н.
Сега всички тези вектори започват да се обединяват и да образуват нещо като кръг около Балканите. Този кръг е все още доста широк и неясен, но с всяка нова информация по въпроса, с всеки нов артефакт, започва все повече и повече да се стеснява около Балканите.
Етногенезисът на един народ (в случая на нашия народ) е процес извършен в по-близко или по-далечно до нас историческо време, на определен ареал. Точно в това е разликата между "автохтонното" разбиране и "мигрантското" разбиране за произхода. Очевидно е, че ако под "автохтонно" разбираме, че българите произлизаме едва ли не от някакъв отделен, местен човешки вид, то това е абсурдно и не може да бъде вярно. Хората са мигрирали, разселвали са се от появата си като съвременен вид преди няколко стотин хиляди години. Но ние българите сме произлезли, оформили сме се като специфичен профил на населението, тук на тази земя, на Балканите и около Черно море още в хилядолетията преди новата ера, а не едва преди около 1300 години. Това е смисъла на "автохтонността", а не че хората не са дошли на Балканите от някъде, някога..
Постигането на консенсус, че именно тук на Балканите (Черноморието), а не някъде другаде, е нашата прародина е въпрос на време.

31 януари 2018 г.

Татко български


Тази история ми беше разказана от Мария - гъркиня, с дядо българин, родена в Германия. С една дума – европейка.
От Александруполис, майката и бащата на Мария се преселват в Германия в търсене на по-добър живот. Там се раждат и най-малките от петте им деца. При всяка удобна възможност голямата фамилия пътувала към Александруполис, обратно при роднините и приятелите. Дядото на Мария, по бащина линия, бил българин, останал по онези земи между Първата и Втората световна война. Баща й поназнайвал малко думи на български, но не много.
В края на 80-те или началото на 90-те години, за пореден път минавали от Германия за през България, на път за Гърция. Пътували с голяма кола, разбира се, за да има място за всичките членове на семейството. Немският номер, голяма кола, и не на последно място дойче марките,предизвиквали интереса на нашите пътни полицаи. Но колко може да е богато едно многолюдно семейство, при това емигрантско, дори и живеещо в Западна Германия?
При поредното спиране на отсечката между Калотина и Кулата, при едно от поредните пътувания, се разбрало че „глобата” в дойче марки няма да им се размине. Тогава като последно усилие да умилостиви катаджийте, бащата на Мария казал:
- Татко, български!
Разбира се, имал предвид, че баща му е българин.
-А, ти не си татко български – отговорили му катаджийте. - Българските бащи нямат по толкова деца…

28 януари 2018 г.

Прабългарите – тюрки или славяни?


Многобройните хипотези за произхода на т.нар. прабългари, натрупани през последните две и половина столетия, всъщност могат да се сведат до две основни гледни точки – прабългарите са тюрки (угро-фини) и прабългарите са славяни.
Представата за прабългарите като тюрки, се оформя в края на 18 век, в съчиненията на няколко немски учени от онова време. Най-известни в това отношение са изследванията на Йохан Тунман, швед по произход, и Йохан Енгел, немец, австро-унгарски историк. В своето съчинение „Изследване върху историята на източноевропейските народи” Й. Тунман отделя кратко внимание и на българите, за които той смята че са от угърско (унгарско) потекло. „Славяни не са били тези българи по никой начин. Те принадлежаха към същата класа от народи, както и кутригурите и бяха следователно кръвни приятели на унгарите. Техните обичаи и нрави, доколкото са известни, техния начин на живот и тяхното държавно устройство бяха както при старите унгари повече турски.” По нататък Тунман казва че техният предводител бил наречен в един извор хаган, а били познати и титлите кан и таркан (чин известен у турците). Й. Тунман е същият автор, който първи успява да наложи виждането, че днешните албанци са потомци на древните илири.
По голямо внимание на древните българи отделя Йохан Енгел в неговата „История на българите в Мизия”. Той поддържа схващането на Й. Тунман по отношение на ранните българи, като прави уточнението, че те са народ от татарски произход. Привежда за това и няколко примера, във връзка с техните лични имена, титли и т.н. От къде се явяват толкова рано „татари” на европейската сцена, още в 5 и 6 век от новата ера, Й. Енгел не уточнява.
Като остра реакция на тези съчинения и мнението за татарското (турско) потекло на древните българи се явява изследването на Юрий Венелин „Древните и съвременни българи” от 1829 година. Родом украинец, Юрий Венелин завършва образованието си в Русия, а неговите изследвания свързани с българската история и етнография, изиграват голяма роля за разбуждане на българския национален дух, и за популяризиране на българската кауза. Задочната дискусия, която Юрий Венелин провежда в своето съчинение срещу мнението за произхода на българите на Тунман и Енгел, се отличава със своята пламенност. Юрий Венелин твърдо застава на позицията, че древните българи са по произход славяни, като превежда за това и многобройни примери. Той подробно оборва примерите, дадени в съчиненията на представителите на тази немска школа, като стига до заключението, че трябва да се върне на историята истинското положение : „… Надлежитъ возвратить истории истинное положение, что древние Болгаре были не Татарское или Турецкое, но настоящее Славянское племя”. Също така Ю. венелин отбелязва, че ранните българи наричали своите владетели князе (а не по друг начин), и в последствие и царе.
Интересна е позицията на известният славист Павел Шафарик, словашки филолог и етнограф. Неговите трудове са написани на чешки и немски език, като не забравяме че по това време Прага е част от Австоунгарскта империя. В съчинението си „Üben die Ankunft der Slawen” от 1828 г. той се придържа към виждането че славяните са старо балканско население, потомци на тракийските племена. По късно той се отказва от това виждане и в известния си труд “Slovanske Starozitnosti, Praga 1836 застъпва виждането, че славяните са пришълци на Балканите от по-късни времена. Досежно българите, той ги причислява към числото на уралското, т.е. чудското или финското племе.
Славяните, като потомци на старите балкански жители, са разгледани в съчиненията и на други руски историци от средата на 19 век. Това са Александър Чертков, Петр Бутков, Николай Савелев-Ростиславич и други. Впрочем показателни са и самите имена на изследванията, като например книгата на Ал. Чертков „О преселений фракийских племен за Дунай и далее на север к Балтийскому морю и к нам на Русь”, 1851 година.
През 1875 година излиза още едно съчинение на известен руски историк, с много показателно заглавие „За славянското произхождение на дунавските българи”. Става въпрос за изследването на големият руски учен Димитрий Иловайски, работил през втората половина на 19 век и началото на 20 век, в Царска Русия. Д. Иловайски счита българския народ за един от най-важните народи, във връзка с историята на русите. Той счита без съмнение древните българи за славяни, но също така ги счита и за хуни, като самите хуни също счита за славяни. Това е една формулировка, която по късно се явява и в съчиненията на различни автори, включително и български. Например Ганчо Ценов също счита т.нар. прабългари за чисти славяни, като ги счита наследници на хуни и скити, които той разглежда като едно – местно балканско, причерноморско население.
В книгата си „Поглед върху произхождението на българския народ и началото на българската история” 1869 г, известният български историк и книжовник Марин Дринов определя две основни теории за произхода на българите, съществуващи към онова време. Едната теория е тракийската, като според нейните застъпници нашият народ води началото си от древните жители на Балканския полуостров, от Трако-Илирийците. Към застъпниците на тази теория М. Дринов отнася полският историк Йоахим Лелевел, Ал. Чертков, д-р П. Берон, Георги Раковски и други. Втората теория той нарича волжска теория за произхода на българите, към която е склонен да се присъедини, като обаче категорично отхвърля възможността днешния български народ да е изцяло потомък на аспаруховите българи. Добре известно е мнението на проф. Дринов, че Балканския полуостров, почти обезлюден, е бил населен във Ранното средновековие с многобройни групи славяни, сред които аспаруховите българи скоро се стопили и съвсем се изубили. Представите на Йован Раич „История разных славенских народов найпаче болгар, хорватов и сербов“, 1794 г. и Ю. Венелин той определя като съвсем противоположни на Тунманно-Енгеловото учение.
Съществено значение върху развитието на следосвобожденската българска историография оказва обемният труд на Константин Иречек „История на българите” излязла през 1876 едновременно на чешки и на немски език. В това сериозно и задълбочено изследване върху древната и средновековна българска история, в глава V, е засегнат накратко и въпросът за произхода на Аспаруховите българи. „Много полемични статии са писани за народността на Испериховите българи” обобщава накратко К. Иречек, който също определя две основни теории по този въпрос. „Едни смятат старите и новите българи за татарски народ; други мислят, че и едните, и другите са славянски народ.” Той изброява и основните автори занимавали се с този въпрос. В крайна сметка обобщава К. Иречек „Тоя забъркан въпрос биде решен от Шафарик в неговото съчинение Slovanske Starizitnosti 1837.”
В книгата си „Зачатките на българската история” от 1901 г,Никола Йонков-Владикин прави едно интересно сравнение във връзка с наблюденията на австро-унгарската, немска школа върху произхода на българите. С живописни думи той заявява че „оракулите от Виена” просто не ни познават и знаят и могат да напишат за нас толкова, колкото ние може да напишем за патагонците. Н. Йонков-Владикин говори за една история на нашата народна раса от 40 века назад във времето, като я определя за една от най-храбрите, трудолюбивите, свободолюбивите и т.н. Действително не са пресилени думите на този изследовател , за това че немско-австрийската школа просто не познава българите и тяхната история. Тук може да припомним много факти, като например този, че знаменития Шафарик, в началото на 19 век, е считал нашия народ на брой до шестстотин хиляди души. По същото това време Юрий Венелин е първият, който обявява, че българският народ е главният народ на Балканския полуостров, на брой няколко милиона души. Тук припомняме и думите на Тунман във връзка с езика на старите българи, специално подчертани в изследването на Ганчо Ценов „Произходът на българите” 1910 г, че „по нататък освен вероятност нищо друго не мога да кажа, то по-добре нека оставя този труд други му.” Да припомним и виждането на Август Шльоцер в неговата „Всеобща история” от 1772 г. където той определя за един народ българи и власи, като смесва и езика им.
Традициите на австро-унгарската школа, включително и мнението върху произхода на българите, залягат и в основата на българската следосвобожденска историческа наука. Така историкът- медиевист, археолог и епиграф проф. Васил Златарски в своята „История на българската държава през средните векове” 1918 г. пише известните си думи че „Пъвоначалната история на българите несъмнено трябва да търсим в историята на ония средно-азиатски народи, които са извстни под име хун-ну.” Собствено хуните В.Златарски смята за тюркски народ, а първите български владетели нарича „ханове”. Тук е мястото да отбележим, че въпреки мнението на К. Иречек за произхода на старите българи, това не му пречи да нарича първите български владетели „князе”. Така са наречени тези владетели дори в средата на 20 век и от акад. Николай Державин, в неговите изследвания посветени на българската история. В своето кратко, но съдържателно изследване „Племенни и културни връзки между българския и руския народ” 1945 г., той представя т.нар. южни славяни като произлезли от тракийските поселения, а българския народ (на Балканите) като свързан културно-исторически с трако-фригийската древност.
В периода след 1944 г. твърдо се установява представата за тюркския произход на древните българи. В многотомната „История на България”, том 2 1981 г. е записано че, голяма част от хипотезите, свързани с произхода на българите – славянска, татарска, фино-чудска, както и схващането, че те са били автохтонни жители на Балканския полуостров, вече не се поддържат от учените. Оспорва се и мнението на В. Златарски и други учени за хунската и огурска принадлежност на прабългарите, като те се разглеждат по-скоро като самостоятелен народ - „Проучванията напоследък утвърдиха схващането, че прабългарите са принадлежали към тюркско- алтайската езиково-племенна общност, към която спадали още хуни, хазари, авари, огузи, печенеги, кумани и др.”
В заключение може да отбележим следното. Днешното време действително се отличава с една възможност по отношение на историческите изследвания, немислима за предишните епохи. Лесният достъп до дигитализираната информация и научна литература по всички въпроси, включително и историческите, дава възможност на практика на всеки самостоятелно да провери източниците по даден въпрос. Така всеки търсещ отговор по даден въпрос може да направи лична и независима справка и да си отговори на интересуващите го въпроси. Въпреки това аз си направих труда да обобщя накратко информацията по един важен и интригуващ въпрос – този за произхода на старите българи, прабългари. Ако някой се интересува от моето лично мнение, то категорично е в посока на техния (трако)славянски произход.